بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود ضد شوری دسالت فرمولایف
1. کود ضد شوری دسالت فرمولایف

کود ضد شوری دسالت فرمولایف

موجود

250,000 تومان
 

کود ضد شوری فرمولایف دسالت 

FERMOLIFE DESALT

کود دِسالت فرمولایف، ترکیب آلی اصلاح کننده شوری خاک می باشد. وجود کمپلکس پیشرفته کلسیم در این محصول، به طور موثری سبب جایگزینی عنصر سدیم با کلسیم و کاهش نسبت جذب سدیمی  (S .A .R) خاک می شود. افزایش قابل توجه ظرفیت تبادل کاتیونی، بهبود تهویه و نفوذپذیری، جلوگیری از تخریب ساختمان خاک، توسعه ریشه و جذب موثر عناصر مغذی از دیگر ویژگی های این فرمولاسیون منحصر به فرد استدِسالت همچنین با کاهش هدایت الکتریکی (EC) و درصد سدیم تبادل پذیر (PES) در نهایت کاهش اثرات زیان بار خاک های شور  برای گیاه را به دنبال خواهد داشت.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد