بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود مخصوص چالکود فرموکمپلکس
1. کود مخصوص چالکود فرموکمپلکس

کود مخصوص چالکود فرموکمپلکس

موجود

جهت اطلاع از قیمت
تماس بگیرید

کود گرانول دیر رهش فرموکمپلکس

– ۱۱ – ۱۸ + ۲۱٫۵ % SO3 + TE۱۲

(۰٫۵% MgO), (Fe ۱۵۰۰ ppm), (Zn ۱۰۰۰ ppm), (Mn ۷۵۰ ppm), (Cu ۱۵۰ ppm), (B ۵۰ ppm)

کـود پایه کامل گرانول دیر رَهش، فاقـد اوره، حاوی گوگرد و عناصر ریزمُغـذی کلات شده

فرموکمپلکس دارای خاصیت محلول شدن تدریجـی عناصـر، آبشویـی بسیـار پایین نیتـروژن در خـاک، بهبـود ویژگی های فیزیکـی و شیمیایـی خاک شور و قلیـا و اصـلاح و تنظیـم PH خـاک

فرموکمپلکس کود NPK گرانول دیررهش با فرمولاسیون ۱۸-۱۱-۱۲ به آهستگی در آب حل شده و می تواند به صورت سرک، چالکود و پیش کاشتی مصرف شود و مواد غذایی را در طول فصل رشد در اختیار گیاه قرار دهد . عدم وجود اوره و نسبت ویژه آمونیوم به نیترات در فرمولاسیون این کود سبب کاهش هدر رفت ازت از طریق آبشویی، افزایش پروتئین گیاهی و سنتز کلروفیل مخصوصاً در مراحل اولیه رشد می شود. از خصوصیات دیگر فرموکمپلکس باید به ریز مغذی های کلات شده و استحکام فیزیکی بالای گرانول ها اشاره کرد. از این رو این محصول با دستگاه کودپاش و به صورت یکنواخت می تواند توزیع شود. 

فرموکمپلکس از ترکیب متوازن و تخصصی برخوردار است که منجر به کاهش اسیدیته خاک شده و بدون افزایش شوری خاک می تواند بر عملکرد، بازارپسندی و کیفیت صیفی جات، گیاهان علوفه ای، محصولات زراعی و باغی تأثیر گذاشته و نیاز گیاه را در مراحل مختلف رشد تأمین نماید.

این محصول فاقد فلزات سنگین و کلر بوده و برخلاف کودهای گرانوله ارزان قیمت موجود در بازار که عمدتاً حاوی مقادیر زیادی گچ بوده و عناصر سنگین همچون سرب، کادمیم و آرسنیک نیز در آن ها وجود دارد، از مواد اولیه بسیار با کیفیت و عاری از مواد مضر تهیه گردیده است

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد