بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. جلبک دریایی مایع آلگارین
1. جلبک دریایی مایع آلگارین

جلبک دریایی مایع آلگارین

ناموجود

 

جلبک دریایی آلگارین (مایع)

   MADE IN NORWAY

 محصول شرکت آلگیانروژ

عصاره ی طبیعی جلبک دریایی 37%

محصول آلگارین عصاره ی طبیعی جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم است که حاوی انواع عناصر مورد نیاز گیاه ،اجزای کربوهیدراتی،آنزیم ها،ویتامین ها،آمینواسید ومقدار مشخص هورمون های گیاهی طبیعی است که مصرف آن باعث تحریک رشد بافت های رویشی وتسهیل روند رشد زایشی گیاه وایجاد توازن درگیاه میشود.جلبک دریایی آلگارین به طور مستقیم در مراحل مختلف و به ویژه در مراحل حساس باعث بهبود عملکرد و کارایی گیاه میشود.

نام محصول میزان مصرف محلولپاشی زمان مصرف
کلیه درختان مثمر 1 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار 2 تا 3 بار هر 7 تا 10 روز یکبار در طی رشد میوه
سبزیجات و صیفی گلخانه ای و فضای باز 1/5 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار 2 تا 3 بار هر 7 تا 10 روز یکبار از ابتدای رشد گیاه تا زمان گلدهی
کلیه گیاهان زراعی 1/5 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار یک بار در طی فصل رشد

 

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد