بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. بذر کلم پیچ سفید گریگورین
1. بذر کلم پیچ سفید گریگورین

بذر کلم پیچ سفید گریگورین

ناموجود

کلم پیچ سفید گریگورین

  • مناسب تازه خوری و پروسس
  • زودرس 65 تا 70 روز پس از انتقال نشا 
  • هد فشرده گرد
  • رنگ سبز روشن
  • وزن 2 تا 3 کیلو
  • متحمل به ترک خوردگی
  • قدرت بالای ماندگاری در مزرعه

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد