بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. بذر کلم پیچ سفید گریگورین
1. بذر کلم پیچ سفید گریگورین

بذر کلم پیچ سفید گریگورین

موجود

جهت اطلاع از قیمت
تماس بگیرید

کلم پیچ سفید گریگورین

  • مناسب تازه خوری و پروسس
  • زودرس 65 تا 70 روز پس از انتقال نشا 
  • هد فشرده گرد
  • رنگ سبز روشن
  • وزن 2 تا 3 کیلو
  • متحمل به ترک خوردگی
  • قدرت بالای ماندگاری در مزرعه

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد