بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. بذر کلم پیچ سفید گلوب مستر
1. بذر کلم پیچ سفید گلوب مستر

بذر کلم پیچ سفید گلوب مستر

ناموجود

بذر کلم پیچ سفید گلوب مستر 

  • رسیدگی 75 روز بعد از انتقال نشاء
  • هد کروی
  • رنگ سبز آبی
  • کشت پائیز و زمستانه
  • تحمل به گرما و سرمای زیاد
  • مقاوم به پوسیدگی ریشه 
  • مقاومت زیاد به فوزاریوم زرد

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد