بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. بذر کلم پیچ سفید گرین کرون
1. بذر کلم پیچ سفید گرین کرون

بذر کلم پیچ سفید گرین کرون

ناموجود

بذر کلم پیچ سفید گرین کرون

  • رسیدگی 70 تا 75 روز پس از انتقال نشاء
  • وزن هد 3 الی 3/5 کیلوگرم
  • هد نیمه تخت
  • تیره رنگ
  • هد متراکم
  • مقاوم به ترکیدگی در حمل و نقل 
  • مناسب کشت پائیزه

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد