بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. بذر کلم بروکلی ساکورا
2. بذر کلم بروکلی ساکورا
1. بذر کلم بروکلی ساکورا
2. بذر کلم بروکلی ساکورا

بذر کلم بروکلی ساکورا

ناموجود

کلم بروکلی ساکورا  SAKURA   شرکت TOKITA ژاپن 

  • رقمی میانرس (70 تا 80 روز پس از انتقال نشاء)
  • هد گنبدی شکل 
  • دارای شاخه جانبی فراوان
  • ارتفاع بوته بلند (برداشت آسان)
  • سبز رنگ با بازارپسندی بالا
  • مناسب کشت پائییزه و در برخی مناطق بهاره
  • مقاوم به سفیدک دروغین 
  • متحمل به بوته میری
  • مناسب جهت تازه خوری
  • در تمام نقاط کشور قابلیت کشت دارد

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد