بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. اطلسی
1. اطلسی

اطلسی

موجود

5,000 تومان
 

اطلسی

بذر داخل پاکت بذری است استاندارد باخلوص97% و قوه نامیه 90% که زمان کاشت آن اواسط فروردین است.از لحاظ عمق کاشت بذرها باید سطحی کشت شود و فقط مقداری خاک سبک برروی بذرها پاشیده شود.ارتفاع بوته 15تا30سانتی متر وزمان گلدهی اواخر بهار وطول تابستان است.طول عمر بذر حداقل 2سال می باشد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد