بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. شاهی
1. شاهی

شاهی

موجود

5,000 تومان
 

شاهی

بذر داخل پاکت ،بذری استاندارد باخلوص 98%وقوه نامیه 95درصد است.بذرشاهی را در اوایل بهار تاپاییز در عمق 1سانتی متری خاک کشت میکنند ومحصول مورد نظر که برگ آن میباشد 20تا30روز پس ازکشت قابل برداشت است.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد