بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کاهو
1. کاهو

کاهو

موجود

5,000 تومان
 

کاهو

بذر داخل پاکت،بذری است استاندارد با خلوص 98%وقوه نامیه 85%که این مقدار بذر برای کاشت مستقیم 20تا25متر مربع زمین کافی است.بذر کاهو را درمناطق سرد اسفند تاشهریور تا اسفندماه درعمق یک سانتی متری خاک کشت میکنند.محصول مورد نظر 70تا90روز پس از کاشت قابل برداشت میباشد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد