بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. شلغم
1. شلغم

شلغم

موجود

5,000 تومان
 

شلغم

بذرداخل پاکت،بذری است استاندارد باخلوص 95%و قوه نامیه 90درصد که این مقدار بذر برای کاشت مستقیم 5تا10متر مربع زمین کافی است.بذرشلغم را درمناطق گرم در مرداد تا مهرماه در عمق دوسانتی متری خاک کشت میکنند.محصول مورد نظر 45تا90روز پس از کاشت قابل برداشت میباشد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد