بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. مرزه
1. مرزه

مرزه

موجود

5,000 تومان
 

مرزه

بذر داخل پاکت،بذری است استانداردبا خلوص95%وقوه نامیه 85%که این مقدار بذر برای کاشت مستقیم 40تا50متر مربع زمین کافی است.بذر مرزه را درمناطق گرم در اسفند تا فروردین ماه درعمق نیم سانتی متری خاک کشت میکنند.محصول مورد نظر40تا50روز پس از کاشت قابل برداشت میباشد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد