بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. تربچه
1. تربچه

تربچه

موجود

5,000 تومان
 

 

تربچه

بذر داخل پاکت بذری با خلوص98% وقوه نامیه 85%است.بذر تربچه در مناطق سرد در اردیبهشت تا فروردین ماه و در مناطق گرم در شهریور تا اسفند ماه و در عمق یک سانتی متری خاک کشت میشود.محصول مورد نظر30تا40روز پس از کاشت قابل برداشت میباشد.طول عمر بذر حداقل 4سال میباشد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد