بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کنگرفرنگی (آرتیشو)
1. کنگرفرنگی (آرتیشو)

کنگرفرنگی (آرتیشو)

موجود

5,000 تومان
 

کنگرفرنگی(آرتیشو)

بذر داخل پاکت بذری است استاندارد با خلوص 99%وقوه نامیه84%که زمان مناسب برای کشت آنها در بهاریا پاییزمیباشد.عمق کشت مناسب برای این بذر 2تا3سانتی متر است.فاصله ردیف ها 75سانتی متر وفاصله بوته ها روی ردیف 50سانتی متر میباشد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد