بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. خیار
1. خیار

خیار

موجود

5,000 تومان
 

بذر داخل پاکت بذری با خلوص 98% و قوه نامیه حداقل 80% است.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد