بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. هویج
1. هویج

هویج

موجود

5,000 تومان
 

بذر داخل پاکت بذری است استاندارد

هویج

بذر داخل پاکت بذری است استاندارد باخلوص95%وقوه نامیه 85درصد است.بذر هویج در مناطق سرد درفروردین تا خرداد ماه و در مناطق گرم در اسفند تا فروردین ماه و در عمق یک سانتی متری خاک کشت میشود.محصول مورد نظر60تا80روز پس از کاشت قبل از برداشت میباشد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد