تیوباسیلوس,باکتری تیوباسیلوس,سولفو بارور,زیست فن آور سبز,گوگرد,باکتری تجزیه کننده گوگرد,

بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. باکتری تیوباسیلوس
1. باکتری تیوباسیلوس

باکتری تیوباسیلوس

ناموجود

کود زیستی سولفو بارور 1 حاوی باکتری تیوباسیلوس

حاوی تیوباسیلوس(باکتری های اکسید کننده گوگرد)

مزایا:

کاهش اسیدیته خاک

بهبود حاصل خیزی خاک

کنترل برخی از عوامل بیماری زاد خاکزاد

افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

(به ویژه گوگرد،فسفر،آهن،روی،مس،منگنز)

معرفی:

کاهش اسیدیته خاک (حتی به طور موضعی)دراطراف ریشه گیاهان یکی از راه های مقابله باکمبود عناصر غذایی وبهبود وضعیت تغذیه ای گیاهان درخاک های آهکی و قلیایی ایران می باشد.گوگرد اقتصادی ترین ماده اسیدزا برای کاهش اسیدیته خاکهای آهکی است0مصرف  وقتی موثر و نتیجه بخش خواهدبود که مقدار کافی از آن درخاک به اسیدسولفوریک تبدیل شود.

کودزیستی سولفوبارور-1حاوی دو نوع باکتری بسیارفعال از جنس تیوباسیلوس خاکزی واکسید کننده گوگرد می باشد0بااکسایش میکروبی گوگرد درخاک وتولید اسیدسولفوریک،اسیدیته خاک کاهش یافته وسبب انحلال وافزایش قابلیت جذب عناصر غذایی مانند فسفر،روی،آهن،مس ومنگنزمیشود0ازسویی جذب بهتراین عناصر افزایش عملکرد گیاهان زراعی وباغی را به همراه دارد0

مواردمصرف:

کلیه محصولات کشاورزی به غیر از برنج

نحوه مصرف:

به ازاری هر 50کیلوگرم گوگرد یک بسته از کود زیستی سولفوبارور-1 را تهیه و به خوبی باهم مخلوط کنید

برای زراعت:

1الی 60 روز قبل از کشت و در آخرین مرحله آماده سازی مزرعه،مخلوط سولفوبارور-1وگوگرد را بصورت سطحی و یا نواری در مزرعه پخش نمایید وبا دیسک آن را در عمق متناسب با فعالیت ریشه گیاه با خاک مخلوط کنید.

برای درختان:

پایان فصل سرما وقبل از بیدار شدن درختان ازخواب زمستانی،مخلوط سولفوربارور-1وگوگرد رابه میزان0.5 الی 1کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود ویا در چند چاله حفره شده درحاشیه سایه انداز درخت ،مصرف نمایید.

سازگاری:

ازاختلاط کودزیستی سولفوبارور-1با سایر کودها و مواد شیمیایی حاوی ترکیبات ازت و کلرومس اجتناب نمایید.

کود زیستی سولفوبارور-1را تنها به همراه گوگرد کشاورزی مصرف نمایید.

توصیه های مصرف:

سولفوبارور-1بایستی همراه با گوگرد (گوگرد پودری،گوگردگرانوله بنتونیت دار،گوگرد آلی گرانول و000)مصرف شود لذا از مصرف گرانول های گوگرد که در آب متلاشی نمی گردند جدا خودداری نمایید.

مخلوط سولفوبارور-1 و گوگرد باید بلافاصله پس از تهیه مصرف شود.

سولفوربارور-1 بایستی مخلوط با گوگرد وبه صورت افزودن به خاک مصرف شود لذا از مصرف سولفوبارور-1به شکل محلول در آب یا به صورت سرک و برگ پاشی اجتناب نمایید.

مصرف این کود برای برنج توصیه نمی شودزیرا در شرایط غرقاب ممکن است گوگرد به سولفید هیدروژن تبدیل شود که برای گیاه سمی است.

هنگام مخلوط کردن سولفوبارور-1با گوگرد از دستکش استفاده نمایید.

بسته کود را در انبار خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب می تانید تا6ماه پس از تاریخ تولید نگهداری نمایید. 

 

بسته بندی 1کیلوگرمی
توزیع کننده کشاورزی بهاران
تولید کننده زیست فناور سبز