بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود دفندر کلسیم
1. کود دفندر کلسیم

کود دفندر کلسیم

ناموجود

کود دفندر کلسیم 

اسیدهای آمینه: 6

کلسیم :14

نیتروژن:1

فنول:4/

دفندر کلسیم را با کودهای حاوی فسفر، مس و گوگرد ترکیب ننمایید.

کشور تولید کننده اسپانیا
برند تجاری فیوچرکو اسپانیا
تاریخ تولید 2020
تاریخ انقضاء 2024
بسته بندی 1لیتری
توزیع کننده کشاورزی بهاران