بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. جلبک دریایی مارمارین
1. جلبک دریایی مارمارین

جلبک دریایی مارمارین

موجود

220,000 تومان
 

جلبک دریایی مارمارین 

عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum

محرک رشد طبیعی استخراج شده  بهترین منابع جلبک دریایی آسکوفیلیوم  نودوسوم

دارای بیش از 70% ترکیب غذایی اسیدهای آلی و آنزیم ها

حاوی درصدبالای هورمون های طبیعی به ویژه سایتوکینین 

تحریک جوانه زنی بذر

توسعه سیستم ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی 

افزایش مقاومت به تنش ها

افزایش گلدهی

افزایش تبدیل گل به میوه 

افزایش سطح  برگ وشفافیت آن

بسته بندی 1لیتری
تاریخ تولید 2020
تاریخ انقضاء 2025
توزیع کننده کشاورزی بهاران
کشور تولید کننده اسپانیا
برند تجاری IFTC