فولویک اسید,هیومیک اسید,فولوهومون,خرید کود فولو هومون

بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود فولویک اسید فولوهومون
1. کود فولویک اسید فولوهومون

کود فولویک اسید فولوهومون

ناموجود

کود فولویک اسید فولوهومون

کود فولوهومون حاوی مقادیر قابل توجه فولویک و هیومیک اسید که باعث تحریک رشد سبزینگی،افزایش شکوفه زنی،افزایش رشد سلولی و نهایتا" افزایش عملکرد می شود و بدلیل وجود مواد همراه ویژه، انتقال عناصر غذایی را به داخل گیاه و سلولها تسریع و تسهیل میکند.

فولویک اسید: 61.4%

هیومیک اسید: 6.30%

کربن آلی : 48.10%

نیتروژن کل :3.90%

مزایای فولویک اسید فولوهومون:

  • افزایش رشد وفتوسنتز گیاه بخصوص در روزهای ابری 
  • افزایش جذب عناصر غذایی و کلاته کننده قوی عناصر 
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی وسایر تنشهای محیطی 
  • افزایش اثرات مثبت سیلیسیم در گیاه 
  • افزایش طول رشد گیاه وبه تاخیر انداختن فرایند پیرشدن گیاه

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد