بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. میکرومعدنی بهاران نوع B
1. میکرومعدنی بهاران نوع B

میکرومعدنی بهاران نوع B

موجود

130,000 تومان
 

کود میکرو معدنی بهاران 

مجموعه کامل عناصر ریز مغذی(آهن،روی،منگنز،مس،بور)

ویژگیها:

  1. خلوص بالا
  2. حلالیت
  3. جذب فوق العاده

 

   میکرو معدنی نوعB

  

کود میکرو معدنی بهاران تامین کننده عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان از جمله آهنFe))،رویZn))،منگنزMn))،مسCu)) و بور B)) به فرم معدنی بوده وعلاوه برعناصر میکرو،حاوی نیتروژنN))،منیزیومMg)) و گوگرد S))نیز است که با رفع این عناصر موجبات افزایش رشد ونمو،باردهی وعملکرد محصولات خواهد شد. در تهیه این کود کنترل های دقیقی بر مواد اولیه جهت حفظ کیفیت واطمینان از حلالیت کافی محصول جهت جذب موثر مواد صورت گرفته است.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد