بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. فسفایت 53%
1. فسفایت 53%

فسفایت 53%

موجود

280,000 تومان
 

قارچکش فسفایت 53% 

قارچکش سیستمیک جهت کنترل سفیدک داخلی خیار گلخانه

فسفر موجود در فسفایت به فرم اسید فسفرو بوده که موجب تولید فیتو آلکسین ها در گیاه و تقویت سیستم ایمنی گیاه در برابر بیماری های گیاهی می شود.علاوه بر این سرعت رشد پاتوژن را کاهش داده تولید اسپور را متوقف می کند.

همچنین با تجمع در مناطقی از گیاه که توسط قارچ های بیماری زا صدمه دیده و به بهبود آن کمک می نماید.

ماده موثره فسفایت تغییراتی در متابولیسم و مواد تشکیل دهنده دیواره سلولی قارچ ایجاد می نماید. با این تغییرات که در سطح سلول پاتوژن ایجاد می شود گیاه عامل بیماریزا را شناسائی کرده و توسط سیستم دفاع طبیعی خود به آن واکنش می دهد.

فسفایت بدلیل داشتن حرکت دو طرفه (از بالا به پائین و از پائین به بالا)در گیاه ، خاصیت پیشگیری ، ایمن سازی و درمان را دارد.

میزان مصرف در خیار گلخانه ای : 3 تا 4 در هزار

زمان مصرف : بهترین مرحله بصورت پیشگیری می باشد در صورت نیاز می توان محلولپاشی ها را به فاصله حداقل 15 روز تکرار نمود.

قابلیت اختلاط : قبل از مصرف آزمایش در سطح محدود ضروری است. از اختلاط این قارچکش با مواد خاوی روی، مس، منگنز،آهن و کلسیم اجتناب نمائید.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد