بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. فولزایم پلاس 0/5 کیلویی
1. فولزایم پلاس 0/5 کیلویی

فولزایم پلاس 0/5 کیلویی

ناموجود

فولزایم پلاس اس پی    Fulzyme plus SP

کود دو منظوره محرک رشد وحاصلخیزکننده خاک

معرفی :

(فولزایم پلاس اس پی) حاصلخیز کننده وبارور کننده خاک های فقیر میباشد.(فولزایم پلاس اس پی)علاوه بر افزایش حاصلخیزی خاک،دارای مواد محرک رشد است.این کود را می توان به صورت بذر مال،مصرف خاکی و کود آبیاری مورد استفاده قرارداد.(فولزایم پلاس اس پی )باعث فعال شدن و افزایش ریز جانداران مفید خاک شده و موجب جذب بهتر عناصر غذایی مانند فسفروعناصرریزمغذی برای گیاه میشود.مصرف(فولزایم پلاس اس پی)باعث تقویت گیاه دربرابر بیماری های خاکزاد شده ومحیط مناسبی برای رشد وفعالیت ریشه گیاه فراهم می نماید که یکنواختی جوانه زنی را در پی دارد .همچنین با دارا بودن میزان قابل ملاحظه ای ازمواد محرک رشد میتوان در ابتدای رشد وجوانه زنی قدرت جوانه زنی گیاه را بهبود بخشد.با استفاده از این کود قبل از گلدهی می توان به بهود گل دهی گیاه کمک کرد،که نهایتا افزایش عملکرد وبهبود کیفیت محصول را درپی دارد.

ترکیبات :

آمینو اسیدهای مورد نیاز گیاه : 20%

مواد آلی : 60%

محرکهای رشد ( هورمونها، ...) : 0.3 %

نحوه مصرف:

مصرف خاکی /کودآبیاری

گیاهان زراعی و سبزی و صیفی : 1کیلوگرم در هکتار قبل از کشت یا همراه با آبیاری اول 

درختان میوه : 1 کیلوگرم در هکتار قبل از تورم جوانه و مرحله دوم بعد از تشکیل میوه

کشتهای گلخانه ای : 1 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت یا همراه با آبیاری اول ( تکرار بسته به نیاز هر 4-6 هفته یکبار)

 

روش بذر مال یا غوطه ور کردن نشاء

گندم و جو : 1 تا 2 کیلوگرم برای 1500 کیلوگرم بذر

ذرت : 1 تا 2 کیلوگرم برای 125 کیلوگرم بذر

سایر محصولات :1 گرم برای هر کیلوگرم بذر

غوطه ور سازی ریشه نشاء : تهیه محلول 1 تا 2 درصد (1 تا دوکیلو در 100 لیتر آب)

 

ملاحظات اختصاصی:

برای مصرف (فولزایم پلاس اس پی )به صورت کودآبیاری ،مخلوط مورد نظر در طول دوره آبیاری بایستی دائم به هم زده شود.

بعد از گلدهی در صورت نیاز،توصیه میشود که از کود (فولزایم اس پی) (درصورت موجود بودن کود)برای تکرارهای بعدی،استفاده شود.

در فاصله بین کشت تا گلدهی در صورت نیاز توصیه میشود که از کود فولزایم اس پی (در صورت موجود بودن کود) استفاده کرد.

ملاحظات عمومی:

توصیه میشود در مصرف این کود به تنهایی ویا درصورت نیاز به اختلاط با سایر کودها وسموم،ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه ،شدت کمبود و...متغییر است،توصیه میشود که برای بهینه کردن اثربخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه ویا کارشناسان شرکت بازارگان کالا مشورت شود.

کارخانه تولید کننده وشرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است ویا استفاده نادرست از این محصول،مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

 

 

 

 

 

بسته بندی 0.5 کیلو گرمی- تاریخ انقضا - اکتبر 2020
توزیع کننده فروشگاه کشاورزی بهاران
تولید کننده GH Biotech آمریکا- واردات شرکت بازار گان کالا