قارچکش بردوفیکس باغبان تاک

بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. قارچکش باغبان تاک 100سی سی
1. قارچکش باغبان تاک 100سی سی

قارچکش باغبان تاک 100سی سی

موجود

10,000 تومان
 

قارچکش بردوفیکس جهت مصارف خانگی

موارد مصرف بردوفیکس:

کنترل  و پیشگیری انواع بیماری های قارچی از قبیل آنتراکنوز،لکه باکتریایی،بلایت،سفیدک داخلی،پوسیدگی خاکستری،پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

نحوه مصرف قارچکش بردوفیکس:

به محض مشاهده آلودگی سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار و تکرار سمپاشی تا زمان کنترل شدن بیماری با فواصل 10 روز یکبار

کلیه گیاهان زینتی و آپارتمانی به نسبت 5 سی سی در 1 لیتر آب بصورت اسپری روی برگ

حجم بسته بندی 100سی سی
شرکت تولید کننده باغبان تاک
کشور تولید کننده ایران
توزیع کننده کشاورزی بهاران