کشاورزی بهاران ,کود آهن روی منگنز

بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود اکوکوئل آهن،روی،منگنز
1. کود اکوکوئل آهن،روی،منگنز

کود اکوکوئل آهن،روی،منگنز

موجود

354,000 تومان
325,000 تومان

کود سه عنصری اکوکوئل آهن روی منگنز

ترکیب متعادلی از آهن ،منگنز و روی به همراه اسید آمینه نوع L برای جلوگیری و رفع کمبود مواد معدنی ضروری گیاه و افزایش باروری آن است.این محصول بخصوص برای خاکهای آهکی توصیه می شود.اکوکوئل فرایندهای معمول متابولیک که این سه ماده در آن نقش دارند را ارتقاء میبخشد.

ترکیبات کود سه عنصری 

اسیدهای آمینه 6 درصد

کلات آهن 6 درصد

کلات منگنز 3 درصد

کلات روی 4 درصد

میزان و نحوه مصرف :

محلولپاشی کلیه گیاهان بمیزان 1 تا 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

کودآبیاری 1تا 3 کیلوگرم در هکتار

برندتجاری فیوچرکو
بسته بندی 1 کیلوگرمی
توزیع کننده کشاورزی بهاران
کشور تولید کننده اسپانیا