بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. وکسال روی مایع
1. وکسال روی مایع

وکسال روی مایع

ناموجود

کود وکسال روی مایع

روی Zinc (سوسپانسیون)

  • یک کود جدید روی
  • بدون خطر سوزانندگی و بی خطر برای محیط زیست 
  • به ویژه برای برگپاشی
  • کارایی بسیار آسان
  • حمل و به کارگیری آسان
  • چسبندگی زیاد به برگ ها و عدم شستشو توسط بارندگی

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد