بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود فروت ست فرمولایف
1. کود فروت ست فرمولایف

کود فروت ست فرمولایف

موجود

100,000 تومان
 

کود فروت ست    FRUIT SET

10% N)( 72% Zn)( 1.8% B)( O.36% Cu))

ویژگی:

بهبود فرآینده رشد جوانه های رویشی و زایشی، گرده افشانی مطلوب و تقویت میوه سالم

فروت ست فرمولایف کود نوینی است که تامین نیروی لازم جهت تشکیل برگ،گرده افشانی و تلقیح کامل درختان میوه را در ابتدای فصل تضمین میکند.کمپلکس منحصر به فرد عنصر روی در این محصول به سرعت در اجزای مختلف درختان میوه جابه جا شده و همراه با سایر ترکیبات این محصول،سبب رشد بهینه درخت میشود.

میزان بهینه ازت ،بور ومس با فرم مناسب در تنظیم هورمونی ابتدای فصل موثر بوده و منجر به بهبود کیفیت و کمیت میوه خواهد شد.ازجمله اثرات خاص فروت ست فرمولایف وجود مس کلاته است که برخی از مهم ترین واکنش های فیزیولوژیک را راه اندازی میکند.محلول پاشی این محصول در ابتدای فصل پاییز پیشاز ریزش برگ،انرژی و نیروی از دست رفته گیاه را تجدید میکند و گیاه را برای خواب زمستانی آماده کرده و کاهش سال آوری را به ارمغان می آورد.

میزان و روش مصرف:

5لیتر از محصول را در 1000لیتر آب ریخته و در یک هکتار محلول پاشی نماید.

زمان مصرف:

درفصل پاییز: 20روز پس از برداشت کامل محصول تا قبل از خزان

در فصل بهار: در زمان متورم شدن جوانه ها تا قبل از تشکیل شکوفه ها

پس از ریزش گلبرگ: (به غیر از مرکبات)

هشدار: در زمان ظهور شکوفه ها محلول پاشی صورت نگیرد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد