بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کنترل نماتد هیگرو نمارو
1. کنترل نماتد هیگرو نمارو

کنترل نماتد هیگرو نمارو

ناموجود

نماتد کش هیگرو نمارو

تولید شرکت اکولوژیک تاریم ترکیه

یک نماتد کش سیستمیک و تماسی است که نقش قابل ملاحظه ای در کنترل و پیشگیری از آسیب نماتد ها دارد. ترکیبات آلی موجود در این فراورده به گونه ای است که پایداری زیادی در محصول ندارد و می توان بلافاصله پس از مصرف ، میوه را برداشت کرد. 

مقدار و نحوه مصرف:

آبیاری برای کلیه محصولات 2 تا 3 لیتر در 1000 متر مربع می باشد.

بسته بندی 3 لیتری
توزیع کننده کشاورزی بهاران
تولید کننده اکولوژیک تاریم ترکیه