بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. فسفیت مس هیگرو کوفیت
1. فسفیت مس هیگرو کوفیت

فسفیت مس هیگرو کوفیت

موجود

350,000 تومان
 

هیگرو کوفیت

حاوی فسفیت مس می باشد و بصورت 100 درصد سیستمیک اثر دارد . این ترکیب باعث باز شدن مسیر آوندها و بهبود سوخت و ساز در گیاهان شده و اکثر بیماریهای خاکزی، ریشه ای، باکتریایی و قارچی ( فوزاریوم ، فیتوفترا، پیتیوم، سفیدکها و ...) را کنترل می کند. یکیاز بیماریهای رایج در کشتهای سیب زمینی و هویج ، بیماری قارچی فایتوفترا می باشد که با استفاده از ترکیب کوفیت می توان این بیماری را درمان کرد. بهتر است قبل از استفاده محیط کشت گیاه آبیاری نشده باشد ( گیاه تشنه باشد) در این صورت می توان میزان مصرف این ترکیب را در آب آبیاری تا 0/5 لیتر در 1000 متر مربع کاهش داد.

نام محصول آبیاری/1000 متر مربع محلولپاشی/100 لیتر آب برنامه مصرف
سیب زمینی و هویج 0/5 تا 1 لیتر 150 سی سی 2-3 بار هر 15 تا 20 روز یکبار
صیفی جات و سبزی جات 1 لیتر 150 سی سی 2-3 بار هر 15 تا 20 روز یکبار
درختان میوه 1 لیتر 200 سی سی 2-3 بار هر 15 تا 20 روز یکبار

 

بسته بندی 1 لیتری
توزیع کننده کشاورزی بهاران
تولید کننده اکولوژیک تاریم ترکیه