بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود جلبک دریایی وکوزیم (نیم لیتری)
1. کود جلبک دریایی وکوزیم (نیم لیتری)

کود جلبک دریایی وکوزیم (نیم لیتری)

ناموجود

جلبک دریایی و کوزیم مایع

ترکیبات : عصاره جلبک دریایی ، مواد آلی (organic matter) ، پروتئین ها و محرک های رشد

معرفی :

وکوزیم مایع عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم می باشد که به روش تخمیر ساقه های جلبک دریایی با استفاده از تکنیک های نوین شرکت BIOSTADT تهیه می گردد. وکوزیم مایع مواد محرک رشد گیاهی می باشد . که بصورت محلولپاشی مورد استفاده قرار می گیرد . وکوزیم مایع باعث استفاده بهتر گیاه از مواد غذایی ، مقاومت بهتر گیاه در مقابل تنشهای محیطی ، تحریک رشد ، بهبود غده زایی و پر شدن دانه ها ، بهبود خاصیت انبار داری و بهبود عملکرد و افزایش روغن موجود در دانه های روغنی می شود . محلولپاشی کودها به همراه وکوزیم موجب افزایش جذب آنها می شود.

محلولپاشی :

محصولات زراعی : 0/5 تا 1 لیتر در هکتار 

باغی و گلخانه ای : 1/5 تا 0/5 لیتر در هکتار

ملاحظات اختصاصی :

از اختلاط وکوزیم مایع با سموم علف کش خودداری شود.

وکوزیم با اکثر کودها قابل اختلاط است

نحوه مصرف:محلول پاشی 

موارد مصرف:کلیه محصولات کشاورزی 

توصیه مصرف :

زراعی:5/ تا1 لیتر در هکتار

باغی و گلخانه ای:5/ تا 1/5 لیتر درهزار

 

برند تجاری بایوشتات هند
بسته بندی نیم لیتری
تاریخ انقضاء 2024
تاریخ تولید 2019
توزیع کننده کشاورزی بهاران
کشور تولید کننده هند