بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. هیومیک اسید مایع هیومسل
1. هیومیک اسید مایع هیومسل

هیومیک اسید مایع هیومسل

موجود

520,000 تومان
 

اسید هیومیک هیومسل

بقایای گیاه و جانوران در اعماق خاک طی قرنها در اثر فعالیت ارگانیسم  تبدیل به مواد و لایه ای مثل نفت، ذغال سنگ و مواد هیومیکی می شود.مواد هیومیکی قابل استفاده در کشاورزی را از لئوناردیت استخراج می کنند.هیومیک اسید بر روی خاک و خصوصیات خاک تاثیر می گذارد و ذرات خاک را می شکند.هیومیک اسید سبب افزایش تهویه خاک، افزایش ظرفیت نگه داشتن آب در خاک، افزایش فعالیت میکروبی خاک و بهبود اثرات سوء ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی می شود.فولویک اسید موجب افزایش سایز منافذ ریشه ئ درنتیجه موجب کی گردد تا گیاه بتواند مولکولهای بزرگتری از خاک جذب نماید. فولویک اسید مایع یک ماده پر انرژی است که موجب تحریک متابولیسم گیاه، افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی و همچنین  سم زدای طبیعی است.

جدول آنالیز

W/W Elements
30% Total Organic Matter
1.5% Total Nitrogen(N)
1.5% Organic Nitrogen
25% Total Humic and Folvic Acid
5% Potassium Oxid

 

جدول میزان مصرف

نوع محصول

محلول پاشی

در خاک

محصولات زراعی فضای باز

150-200 سی سی /1000 متر مربع

1-2 لیتر/1000 متر مربع

محصولات زراعی صنعتی

250-300 سی سی/1000 متر مربع

1-2 لیتر/1000 متر مربع

سبزیجات باغی

150-200 سی سی /1000 متر مربع

1-2 لیتر/1000 متر مربع

ذرت

 

150-200 سی سی /1000 متر مربع

1-2 لیتر/1000 متر مربع

میوه و درختان میوه

150-200 سی سی /1000 متر مربع

100 سی سی / هر درخت

 

ظاهر فیزیکی رنگ مایع بسته بندی
مایع سیاه 10 لیتری

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد