بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. هیومیک اسید مایع هیومسل
1. هیومیک اسید مایع هیومسل

هیومیک اسید مایع هیومسل

موجود

500,000 تومان
 

بقایای گیاه و جانوران در اعماق خاک طی قرنها در اثر فعالیت ارگانیسم  تبدیل به مواد و لایه ای مثل نفت، ذغال سنگ و مواد هیومیکی می شود.مواد هیومیکی قابل استفاده در کشاورزی را از لئوناردیت استخراج می کنند.هیومیک اسید بر روی خاک و خصوصیات خاک تاثیر می گذارد و ذرات خاک را می شکند.هیومیک اسید سبب افزایش تهویه خاک، افزایش ظرفیت نگه داشتن آب در خاک، افزایش فعالیت میکروبی خاک و بهبود اثرات سوء ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی می شود.فولویک اسید موجب افزایش سایز منافذ ریشه ئ درنتیجه موجب کی گردد تا گیاه بتواند مولکولهای بزرگتری از خاک جذب نماید. فولویک اسید مایع یک ماده پر انرژی است که موجب تحریک متابولیسم گیاه، افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی و همچنین  سم زدای طبیعی است.

جدول آنالیز:

W/W Elements
30% Total Organic Matter
1.5% Total Nitrogen(N)
1.5% Organic Nitrogen
25% Total Humic and Folvic Acid
5% Potassium Oxide

جدول مشخصات فیزیکی:

ظاهر فیزیکی رنگ مایع بسته بندی
مایع سیاه 10 لیتری

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد