بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود بر مایع بورون پلاس فرمولایف
1. کود بر مایع بورون پلاس فرمولایف

کود بر مایع بورون پلاس فرمولایف

موجود

76,000 تومان
 

بورون پلاس (بور مایع)

%۴ N), (%۱۰ B) + %۳ Polyhydric Alcohols)

حـاوی ۴ درصـد ازت ، ۱۰ درصـد بـور کلاته + ۳ درصـد پلی هیدریک الکل

بور کلات شده با اتانول آمین حاوی ترکیبات تخصصی جهت انتقال مـؤثر در گیـاه جهت محلول پاشی

بورون پلاس فرمولایف از یک ترکیب تخصصی برای جذب سریع و انتقال مؤثر عنصر بور به نقاط اصلی رشد (نوک شاخه ها و ریشه ها) برخوردار است. کود مایع بورون پلاس باعث سرعت بخشیدن به رشد بافت مریستمی ، فعال شدن جوانه های انتهایی و نهایتـاً افزایش تبدیل گل به میوه می شود.بورون پلاس در افزایش راندمان متابولیسم قند و افزایش خواص انبارداری میوه نیز مؤثر است. از دیگر اثرات محلول پاشی کود مایع بورون پلاس این ترکیب تکمیل دانه بندی ذرت، پیشگیـری از پدیدۀ دل سیاهی چغندر قند و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات مختلفی مانند یونجـه، سیب، انگـور و صیفی جات است.

برند تجاری فرمولایف
بسته بندی 1لیتری
تاریخ انقضاء 2023/7
تاریخ تولید 2020/7
توزیع کننده کشاورزی بهاران
کشور تولید کننده ایران