بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. کود مایع مخصوص زعفران سافرون
1. کود مایع مخصوص زعفران سافرون

کود مایع مخصوص زعفران سافرون

ناموجود

کود مخصوص زعفران سافرون 

محصول سافرون فرمولایف، کود اختصاصی برای تغذیه و تحریک رشد گیاه زعفران می باشد که در اثر مصرف آن، ضمن فعال شدن گیاه در مراحل ابتدایی رشد و تغذیه متعادل گیاه به افزایش کیفیت گل، افزایش رشد عمومی گیاه و بهبود عطر، طعم، عملکرد گل و رنگ محصول نهایی منجر می شود. این کود به صورت دو منظوره (محلول پاشی و کود آبیاری) قابل مصرف است و تکرار آن در مراحل مختلف رشد گیاه، باعث گل آوری مطلوب و در نهایت باعث افزایش عملکرد مزرعه زعفران می شود.

مزایای استفاده از سافرون :

افزایش رشد عمومی گیاه زعفران

بهبود عطر طعم و عملکرد گل

بهبود رنگ محصول نهایی

حاوی مقادیر بالای اسید آمینه و مواد آلی

حاوی عناصر ریز مغذی بصورت کلات EDTA و EDDHA

زمان و نحوه مصرف مصرف :

از اواخر بهمن تا نیمه اسفند  1 تا 2 لیتر در 500 لیتر آب در هکتار بصورت محلولپاشی

پس از کاشت غده ها 3 تا 5 لیتر در هکتار بصورت کود آبیاری

پس از برداشت گل 3 تا 5 لیتر در هکتار بصورت کود آبیاری

دو تا سه بار تکرار مصرف این محصول موجب افزایش اثر بخشی آن خواهد شد.

 

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد