بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

140,000 تومان
 
کود آمینو پتاس 1010
900,000 تومان
 
هیگرو دنگلی
70,000 تومان
 
کود فروت ست فرمولایف
380,000 تومان
 
کود محرک رشد سوپرفیوتاپ
300,000 تومان
 
هورمون گلدهی اکورمون (نیم لیتری)
380,000 تومان
 
کود ریشه زا بیورادیکانت (1لیتری)
95,000 تومان
 
فسفیت پتاسیم فرمولایف
45,000 تومان
 
کود سیلیکات پتاسیم سیلیکون
70,000 تومان
 
کود بر مایع بورون پلاس فرمولایف
80,000 تومان
 
کلسیم مایع 21 درصد فرمولایف
410,000 تومان
 
کود مایع مخصوص زعفران سافرون
230,000 تومان
 
کود مایع روی 50% دکتولیف
297,000 تومان
 
کود مایع فرتالیو
260,000 تومان
 
کلات آهن و روی بهاران
350,000 تومان
 
باسفولیر اکتیو