بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

155,000 تومان
 
وکسال روی مایع
155,000 تومان
 
وکسال آمینو
165,000 تومان
 
وکسال پتاس 40 درصد
50,000 تومان
 
کود فروت ست فرمولایف
1,850,000 تومان
 
کود محرک رشد سوپرفیوتاپ
200,000 تومان
 
هورمون گلدهی اکورمون (نیم لیتری)
250,000 تومان
 
کود ریشه زا بیورادیکانت (1لیتری)
95,000 تومان
 
فسفیت پتاسیم فرمولایف
35,000 تومان
 
کود سیلیکات پتاسیم سیلیکون
60,000 تومان
 
کود بر مایع بورون پلاس فرمولایف
60,000 تومان
 
کلسیم مایع 21 درصد فرمولایف
310,000 تومان
 
کود مایع مخصوص زعفران سافرون
195,000 تومان
 
کود مایع روی 50% دکتولیف
217,000 تومان
 
کود مایع فرتالیو
جهت اطلاع از قیمت
تماس بگیرید
باسفولیر اکتیو