بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

220,000 تومان
 
محرک رشد ویگور استیمولیتر هاروانا
1,950,000 تومان
 
هورمون گیاهی اچ بی 101 (نیم لیتری)
20,000 تومان
 
هورمون اکسین 4%
270,000 تومان
 
هورمون جیبرلیک اسید سیفو ایتالیا
220,000 تومان
 
جلبک دریایی مارمارین
430,000 تومان
 
اسید آمینه بوتامیسول ( 1 کیلویی)
360,000 تومان
 
آمینو اسید مگافول
لیگنو هیومکس !فروش ویژه
150,000 تومان
 
لیگنو هیومکس
لیگنو اکتیویتور !فروش ویژه
175,000 تومان
 
لیگنو اکتیویتور
305,000 تومان
280,000 تومان
کود محرک رشد سوپرفیوتاپ
336,000 تومان
310,000 تومان
هورمون گلدهی اکورمون (نیم لیتری)
490,000 تومان
 
نوالون سید تریتمنت
227,000 تومان
 
اسید آمینه بوتامیسول ( 0.5 کیلویی)