بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

210,000 تومان
 
هورمون جیبرلیک اسید سیفو ایتالیا
315,000 تومان
 
فسفیمکس پلاس 40-20
243,000 تومان
 
کود دفندر کلسیم
255,000 تومان
 
کود دفندر آهن محلولپاشی
260,000 تومان
 
سولفات روی 43درصد دیاموند
210,000 تومان
 
مولتی پروپلکس
85,000 تومان
 
سولفات آهن دیاموند
220,000 تومان
 
کود ریز مغذی کمبی فر
210,000 تومان
 
جلبک دریایی مارمارین
110,000 تومان
 
ازت مایع ازوتاپ
کود ریشه زا روتینگ پلاس !فروش ویژه
380,000 تومان
 
کود ریشه زا روتینگ پلاس
کود ازت آلی ماکسینیم !فروش ویژه
198,000 تومان
 
کود ازت آلی ماکسینیم
65,000 تومان
 
سورفکتانت و تنظیم کننده PH شیمی راز
45,000 تومان
 
سورفکتانت غیر یونی شیمی راز
300,000 تومان
 
کود20-50-5 هورتی گرو
250,000 تومان
 
کود40-5-5 هورتی گرو