بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

175,000 تومان
 
کلسیم مایع ۳۴درصد دکتو لیف
1,850,000 تومان
 
هورمون گیاهی اچ بی 101 (یک لیتری)
1,300,000 تومان
 
هورمون گیاهی اچ بی 101 (نیم لیتری)
218,000 تومان
200,000 تومان
کود ریشه زا بیورادیکانت نیم لیتری
295,000 تومان
 
پتاس 50 درصد امکس
220,000 تومان
 
کالمکس گلد امکس
20,000 تومان
 
هورمون اکسین 4%
325,000 تومان
 
بیو 20 امکس انگلستان
360,000 تومان
 
وکسال کلسی بر
360,000 تومان
300,000 تومان
وکسال سه عنصری
900,000 تومان
 
سولفات آمونیوم فرتیران
325,000 تومان
 
آمینو اسید سویل بوستر
210,000 تومان
 
هورمون جیبرلیک اسید سیفو ایتالیا
فسفیمکس پلاس 40-20 !فروش ویژه
315,000 تومان
 
فسفیمکس پلاس 40-20
243,000 تومان
 
کود دفندر کلسیم
265,000 تومان
 
کود دفندر آهن محلولپاشی